Bưu điện Thuận Châu nâng cao chất lượng phục vụ

Ngày 28 tháng 02 năm 2019

Những năm qua, Bưu điện Thuận Châu luôn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các dịch vụ, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của mạng lưới, tổ chức cung cấp dịch vụ tại thị trường vùng sâu, vùng xa, triển khai hiệu quả các kênh bán hàng tại địa chỉ, nhất là mạng lưới các điểm Bưu điện văn hóa xã. Qua đó, tạo niềm tin, gắn bó của khách hàng đối với đơn vị.


Người dân đến giao dịch tại Bưu điện huyện Thuận Châu.


Căn cứ vào các chỉ tiêu, kế hoạch Bưu điện tỉnh giao, cán bộ, công nhân viên Bưu điện huyện đã cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn địa phương, chủ động xây dựng nhiều biện pháp như: Nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư trang thiết bị, tiết kiệm chi phí, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu của ba trụ cột được xem là thế mạnh của ngành gồm: nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính và nhóm dịch vụ phân phối hàng hóa... Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Bưu điện huyện Thuận Châu còn rà soát, tổ chức lại các công đoạn sản xuất, hợp lý hoá hành trình khai thác, vận chuyển, quản lý, rút ngắn đáng kể thời gian chuyển phát công văn, thư, báo, bưu kiện, bưu phẩm tới tay người nhận. Tăng cường đảm bảo hành trình cam kết về thời gian chuyển phát, hỗ trợ khách hàng quản lý doanh thu, đóng hàng miễn phí cho khách, giao nhận hàng tại địa chỉ... Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, các giao dịch viên, khai thác viên, bưu tá và cán bộ Bưu điện văn hóa xã về chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị phương tiện vận chuyển, khai thác dịch vụ nhận diện thương hiệu. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng mặt bằng khai thác, phát triển thị trường, đối tượng khách hàng. Bằng việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, dịch vụ bưu chính chuyển phát ngày càng phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018, đạt doanh thu phát sinh hơn 9,5 tỷ đồng.


Ông Quàng Văn Hóa, Giám đốc Bưu điện huyện Thuận Châu cho biết: Đối với đơn vị, kinh doanh bưu chính, dịch vụ bưu chính chuyển phát được coi là sản phẩm “lõi”. Do đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát, hằng năm đơn vị đã rà soát quy trình sản xuất, sắp xếp và hợp lý các công đoạn để rút ngắn thời gian; triển khai hệ thống phần mềm xử lý nghiệp vụ và điều hành mạng lưới nhằm hỗ trợ phát các đơn hàng trong thời gian nhanh nhất, năm 2018 doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các dịch vụ mà đơn vị đang triển khai được đánh giá ưu việt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân là dịch vụ bảo hiểm với nhiều sản phẩm tốt dành cho người sử dụng như: Bảo hiểm ô tô; bảo hiểm mô tô, xe máy; bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm xã hội... Thủ tục tiếp nhận hợp đồng, thanh toán bồi thường đơn giản, thuận tiện; phạm vi cung cấp dịch vụ rộng khắp; thời gian phục vụ linh hoạt, cung cấp dịch vụ cả thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ; sản phẩm thiết thực, đa dạng, phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng.


Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện huyện Thuận Châu đã phối hợp, ký kết với các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước trên địa bàn, như: Bảo hiểm xã hội, Công an huyện, Phòng Tư pháp... triển khai dịch vụ chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, trợ cấp thất nghiệp, thu hộ bảo hiểm y tế tự nguyện, nộp phạt vi phạm giao thông, đổi trả giấy phép lái xe, chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... Ngoài ra, còn phối hợp với Điện lực huyện, tiếp tục triển khai dịch vụ thu tiền điện tại 22 điểm Bưu điện - Văn hóa xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.


Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Bưu điện huyện Thuận Châu đang tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng các dịch vụ và chất lượng mạng lưới, đảm bảo hành trình các tuyến đường thư theo quy định, đáp ứng yêu cầu thông tin Bưu chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tăng cường công tác bán hàng, làm tốt công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng, đổi mới phong cách phục vụ, kinh doanh nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ; giao doanh thu và quỹ lương đến tổ sản xuất, Bưu điện văn hóa xã, người lao động... góp phần hoàn thành mục tiêu nâng doanh thu phát sinh của đơn vị lên 14 tỷ đồng.

Tìm kiếm theo ngày