Bưu điện - đổi mới để phát triển

Ngày 07 tháng 01 năm 2019

Với phương châm “Đổi mới để phát triển”, Bưu điện tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh.


Người dân đến giao dịch tại điểm Bưu điện văn hóa xã Chiềng Mung (Mai Sơn).


Dù còn nhiều khó khăn, song năm 2018 được đánh giá là năm có những bước chuyển của Bưu điện tỉnh cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người. Có được kết quả đó là nhờ sự năng động, đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo và sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp kinh doanh của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị. Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty giao, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các Bưu điện huyện, thành phố triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD, như: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 02 của Tổng Giám đốc về bán hàng chủ động đối với dịch vụ bưu chính chuyển phát trên địa bàn toàn tỉnh đạt hiệu quả cao, đến 30/11/2018, có 940 khách hàng phát sinh doanh thu trên hệ thống CRM; phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đến ngày 15/12/2018, phát triển được 1.245 khách hàng mới tham gia BHXH tự nguyện qua kênh bưu điện; phối hợp với Hội Phụ nữ và Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Mái ấm công đoàn”; mở rộng việc thu tiền điện tại địa bàn huyện Bắc Yên đảm bảo an toàn dòng tiền và tỷ lệ thu thành công đạt trên 99,7%/số tiền giao thu; phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La thực hiện truyền thông treo Banner tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại 152 điểm bưu điện - văn hóa xã.


Bưu điện tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác quản lý, điều hành. Về mạng lưới, trong năm, đơn vị đã thực hiện xây dựng phương án tổ chức sản xuất và triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc; điều chỉnh các tuyến đường thư cấp 2,3 khớp nối hành trình đường thư cấp 1; mở thêm các tuyến đường thư cấp 2 bằng phương tiện xe xã hội từ trung tâm tỉnh đi các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp; tuyến cấp 2 bằng xe chuyên ngành từ huyện Mộc Châu đi Vân Hồ - Tô Múa. Phối hợp Bưu điện tỉnh Điện Biên đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mở tuyến đường thư Hà Nội - Sơn La. Song song với việc mở rộng mạng lưới, chất lượng phục vụ được chú trọng. Bưu điện tỉnh đã tiến hành kiểm tra chất lượng và nghiệp vụ trực tiếp tại 10 địa bàn huyện, thành phố (trừ Sông Mã, Quỳnh Nhai). Thường xuyên giám sát chất lượng các đơn vị qua hệ thống MPS, QLKN, Viber... đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng quy định nghiệp vụ và quy chế chất lượng và duy trì công tác 5S... Đến nay, nhiều dịch vụ đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của các cơ quan, ban, ngành, hỗ trợ đắc lực cho quá trình tinh giản biên chế và cải cách nền hành chính công của tỉnh. Nổi bật như các dịch vụ: Chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, thu hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, tiền điện, nước, ủy nhiệm thu thuế, cấp đổi giấy phép lái xe, nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công... Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận trên 8.000 bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho trên 80.000 lượt hồ sơ qua dịch vụ BCCI đến người dân và doanh nghiệp được đảm bảo chính xác, an toàn.


Bưu điện tỉnh còn thường xuyên nghiên cứu chuyển đổi các hoạt động cung cấp dịch vụ cũng như phương thức quản lý theo yêu cầu mới của thị trường và xã hội đối với hệ thống các điểm bưu điện -văn hóa xã, để vừa kinh doanh có hiệu quả mà vẫn giữ vững và phát huy được những giá trị xã hội của hệ thống này. Nhờ vậy, đến nay nhiều dịch vụ đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần tăng sự gắn kết của khách hàng, người dân với ngành. Với chiến lược kinh doanh đa dịch vụ cùng với việc phát triển các nhóm dịch vụ đã góp phần nâng tổng doanh thu năm 2018 trên 132 tỷ đồng, đạt 109% KH năm, tăng 23% so với thực hiện năm 2017. Năm qua, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách 2 tỷ 967 triệu đồng; các chế độ thanh toán cho người lao động được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đúng quy định, thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với thực hiện năm 2017; tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động với số tiền 3 tỷ 389 triệu đồng.


Nhằm tăng doanh thu năm 2019 lên 172 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, Bưu điện tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ, giữ vững chất lượng mạng lưới; tiếp tục thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ hiện có; đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng mạng lưới; xúc tiến thúc đẩy triển khai sớm các dịch vụ hành chính công theo định hướng kế hoạch của Tổng Công ty; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bưu điện - văn hóa xã; phát triển lực lượng CTV bán hàng đảm bảo bao phủ địa bàn đến tận xã, bản; khẳng định vị thế của Bưu điện trong việc cung cấp các dịch vụ công là cánh tay nối dài của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày