Bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX tại địa bàn phường, thị trấn

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

Ngày 25/6, Liên minh HTX tỉnh Sơn La đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT 1 (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho 49 học viên là chủ tịch HĐQT, giám đốc, kiểm soát viên, kế toán và thành viên của các HTX, Liên hiệp HTX.



Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX tại địa bàn phường, thị trấn năm 2022.


Các học viên được tiếp thu các nội dung: Quản trị marketing và bán hàng chuyên nghiệp trên các sàn thương mại điện tử; quy trình cấp và đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo từng danh mục phân loại sản phẩm; quản lý tài chính HTX và hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, được thông tin về cổng thông tin sản phẩm HTX tỉnh Sơn La. Trong thời gian tập huấn, các học viên được tham quan, học tập các mô hình HTX tiêu biểu tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Tìm kiếm theo ngày