Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2021

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 15/10, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ năm 2021.


Tham gia lớp bồi dưỡng có 55 học viên là công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh; các hội có tính chất đặc thù.

           


Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ năm 2021. 

           

Các học viên được tiếp thu các chuyên đề về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, như: Quản lý và giải quyết văn bản; quản lý và sử dụng con dấu; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và lập hồ sơ; công tác thu thập, xác định giá trị, chỉnh lý, thống kê, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; số hóa và lưu trữ tài liệu điện tử… Lớp bồi dưỡng trang bị cho công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữ; góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Dự kiến lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 31/10.

Tìm kiếm theo ngày