Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 71 cán bộ Hội Nông dân các cấp

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Ngày 13/7, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho hơn 70 hội viên là cán bộ chủ chốt hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.


Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được truyền đạt 27 chuyên đề về các nội dung: Công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp ở nước ta; những yêu cầu về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; những vấn đề đặt ra cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững; tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; lịch sử phong trào nông dân và nông dân Việt Nam; kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ hội…


Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, là dịp để cán bộ Hội Nông dân trong tỉnh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Tìm kiếm theo ngày