Bồi dưỡng kiến thức truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Trong 3 ngày (13-15/10/2020), tại tỉnh Sơn La, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho 35 học viên là cán bộ truyền thông của các sở, ngành, phóng viên các cơ quan báo chí của các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La.

 

 

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Tham gia tập huấn các học viên được tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam; hoạt động báo chí truyền thông về vấn đề khởi nghiệp sáng tạo; truyền thông khởi nghiệp tại địa phương; kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản về viết tin, bài làm truyền thông khởi nghiệp sáng tạo... Các nội dung tập huấn sẽ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn và hình thành mạng lưới phóng viên, người làm truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.   

Tìm kiếm theo ngày