Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Từ ngày 8 đến 10/11, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 265 giáo viên phổ thông cốt cán của 4 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình.Lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán thực hiện chương trình giáo dục phổ thông


Đây là hoạt động thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Các giáo viên được giới thiệu, nghiên cứu những vấn đề chính của chương trình giáo dục phổ thông, gồm: Chương trình giáo dục tổng thể, Chương trình môn học và hoạt động giáo dục; trang bị những kỹ năng thiết lập kế hoạch dạy học, xây dựng giáo án, bài giảng theo chủ đề; tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới tại đơn vị và địa phương.


Qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của giáo viên trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tìm kiếm theo ngày