Bổ sung 14.620 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 01 tháng 10 năm 2021

Ngày 30/9, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 ngày 30/9/2021 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo đó: Bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15.

Tìm kiếm theo ngày