Bộ phận “một cửa” Chiềng Bằng giải quyết TTHC theo hướng nhanh, gọn

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận “một cửa”, UBND xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần tạo sự hài lòng của các tổ chức, công dân khi tới giải quyết công việc tại xã.


Trò chuyện với chúng tôi, ông Mè Văn Phái, Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, cho biết: Hằng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách những công việc Bộ phận “một cửa”. Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định thời gian làm việc của cán bộ phụ trách; lựa chọn 5 công chức được đào tạo chuyên môn về các lĩnh vực, như: tư pháp - hộ tịch, địa chính, văn phòng, lao động, thương binh - xã hội đảm nhiệm công việc tại Bộ phận “một cửa”; quan tâm cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn; điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy trình, thủ tục mới. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, như: máy vi tính, máy phô tô, máy in, bàn làm việc, ghế ngồi... Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ nhằm khai thác, thực hiện nhanh chóng, dễ dàng giải quyết các TTHC cho người dân.

             


Người dân tới thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

             

Tại Bộ phận “một cửa” của xã, qua quan sát chúng tôi thấy, bảng nội quy, quy chế, trình tự thủ tục, mức thu phí, thời hạn giải quyết từng loại hồ sơ được niêm yết công khai, rõ ràng, dễ xem. UBND xã đã lắp đặt hệ thống camera giám sát cán bộ công chức xã và người dân. Tại đây, chúng tôi gặp anh Lò Văn Quý, bản Cán, xã Chiềng Bằng đến giải quyết thủ tục hành chính. Cầm trên tay giấy tờ vừa được trả kết quả, anh Quý vui vẻ nói: Hôm nay, tôi tới xã để làm thủ tục liên quan đến tư pháp, hộ tịch. Nhờ cán bộ hướng dẫn khai tờ khai theo mẫu có sẵn, chỉ 20 phút đã lấy được kết quả. Tôi rất hài lòng!

             

Trong ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã đã duy trì và sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử; 100% cán bộ, công chức UBND xã đều sử dụng thành thạo hộp thư điện tử và thực hiện truy cập phần mềm quản lý, giải quyết văn bản VNPT-iOffice để xử lý văn bản đi, đến, lập hồ sơ công việc, đăng ký lịch làm việc hàng tuần, thực hiện ký số và gửi văn bản đi. Đối với các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, tài chính - kế toán, lao động - thương binh và xã hội đều sử dụng phần mềm chuyên ngành, đáp ứng công việc được giao.

             

Nhờ vậy, những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của xã như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... đều được giải quyết ngay trong 1 buổi hoặc trong ngày. Bên cạnh đó, quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân, quy chế giải quyết hồ sơ hành chính của địa phương được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thân thiện, gần gũi với Nhân dân, lịch sự trong giao tiếp; công tâm, khách quan, tận tình hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến làm các TTHC.

             

Từ đầu năm đến nay, Bộ phận “một cửa” xã giải quyết gần 1.520 hồ sơ, thuộc các lĩnh vực, như: đất đai, tư pháp - hộ tịch, lao động thương binh, xã hội... Các hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, không để tồn đọng; không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện của người dân liên quan đến giải quyết TTHC. TTHC được tiếp nhận và giải quyết kịp thời đã tạo được sự hài lòng của nhân dân.

             

Để nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận “một cửa”, xã Chiềng Bằng tập trung nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, tạo môi trường làm việc hiện đại, gần gũi, thân thiện với công dân. Đồng thời, đầu tư và nâng cấp một số trang thiết bị phục vụ công tác, góp phần thực hiện giải quyết TTHC theo hướng nhanh, gọn, tạo hiệu quả rõ nét hơn nữa.

Tìm kiếm theo ngày