Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra toàn diện Ban CHQS huyện Yên Châu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Ngày 29 tháng 11 năm 2019

Trong hai ngày (26 và 27/11), Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện Ban CHQS huyện Yên Châu về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương.Kiểm tra công tác sắp xếp, bảo quản kỹ thuật của Ban CHQS huyện Yên Châu.


Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra bắn súng; nhận thức chính trị, pháp luật; báo động, công tác phòng chống cháy nổ; điều lệnh đội ngũ đối với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng DQTV trong khối các cơ quan, đơn vị thuộc Ban CHQS huyện Yên Châu và Ban CHQS xã Tú Nang.


Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ các cấp, tham gia các hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.


Đánh giá toàn diện kết quả, Ban CHQS huyện Yên Châu đạt loại giỏi.


Đức Quang (Bộ CHQS tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày