Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào lao động sáng tạo

Ngày 10/7, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 và phong trào lao động sáng tạo, giai đoạn 2012-2017.


 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.


Những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú, sinh động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị và CNVCLĐ. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tác phong, tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm. 5 năm qua, CNVCLĐ toàn tỉnh có 2.949 đề tài khoa học, giá trị làm lợi trên 6 tỷ đồng, 5.352 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng thực tiễn, giá trị làm lợi trên 24 tỷ đồng; đã có 22 lượt cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; nhiều sáng kiến đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và toàn quốc, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, các cấp, ngành khen thưởng.


Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 4, 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, như: phong trào lao động sáng tạo, “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác, sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề ra các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của đoàn viên, CNVCLĐ đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn và xây dưng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La, giai đoạn 2017-2022”; khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu, tích cực lao động sáng tạo, có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích cho xã hội...


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giao lưu với các tập thể và cá nhân tiêu biểu, chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện phong trào lao động sáng tạo. Nhân dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2018; 18 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào lao động sáng tạo.

Tìm kiếm theo ngày