Biểu dương gương sáng khuyến học, khuyến tài

Ngày 15 tháng 09 năm 2020

Ngày 15/9, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Đại hội biểu dương gương sáng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học các tỉnh Hà Nam, Lào Cai.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; đến nay, 100% các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đều thành lập hội khuyến học với 28 hội khuyến học, ban khuyến học trực thuộc Tỉnh hội, gần 3.650 chi hội khuyến học, ban khuyến học, gần 850 chi hội khuyến học dòng họ, với 313.150 hội viên. Qua bình xét, toàn tỉnh có gần 205.300 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; gần 600 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 2.509 tổ, bản, 623 cơ quan, doanh nghiệp được công nhận “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; 81 xã đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, trong đó, Thành phố và huyện Quỳnh Nhai là 2 đơn vị có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận “Cộng đồng học tập”. 

 

 

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao 100 triệu đồng

hỗ trợ học bổng học sinh tiểu học tiêu biểu tỉnh. 

 

Giai đoạn 2020-2025, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Thành phố học tập”... Mỗi năm, phấn đấu tỷ lệ hội viên trên dân số tăng thêm từ 2% trở lên; phát triển quỹ khuyến học các cấp bằng nhiều hình thức, phấn đấu năm 2025, bình quân quỹ đạt mức 30.000 đồng/người dân...

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã biểu dương, ghi nhận những kết quả khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, Hội khuyến học các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội khuyến học các cấp ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương "gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học", “người tốt, việc tốt” các mô hình, các điển hình tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

 

 

Các tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng.

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho học sinh tiểu học tiêu biểu tỉnh, tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 43 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 21 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động và các tổ chức Hội đoàn thể chính trị tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 36 cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 17 cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh tặng hơn 1.200 Giấy khen cho các tập thể, gia đình, dòng họ, học sinh tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập.

Cũng tại Đại hội, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ khoảng 70 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh. 

Tìm kiếm theo ngày