BHXH tỉnh: Gặp mặt cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHYT nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2019

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

Ngày 18/6, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức gặp mặt cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHYT nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2019. Dự gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.Lãnh đạo BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. 


Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT và công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Về công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, nhất là các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Hằng tháng, các cơ quan báo đài duy trì chuyên mục tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đúng định hướng, kịp thời thông tin những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT, những kết quả nổi bật của ngành BHXH, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của đông đảo nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.


Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được về công tác tuyên truyền trong thời gian qua; đề xuất ý kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường sự phối hợp tuyên truyền giữa BHXH với các cơ quan báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; những hành vi vi phạm trong thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT...

Tìm kiếm theo ngày