Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ngày 7/1, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cho 25 lãnh đạo, quản lý cấp huyện.Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia trao Chứng chỉ cho các học viên.

 

Sau gần 1 tháng học tập, các học viên được các phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện; kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện; kỹ năng kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; kỹ năng chủ trì điều hành cuộc họp; kỹ năng thuyết trình và trả lời chất vấn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật, bổ sung kiến thức, góp phần nâng cao trình độ, năng lực trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.


Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019; trong đó 12% học viên xếp loại giỏi.

Tìm kiếm theo ngày