Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ngày 11/10, Ban Thường vụ tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.


Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy.


Lớp bồi dưỡng có 80 đồng chí là cán bộ được phê duyệt quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư huyện ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026. Trong thời gian từ 18/9 đến ngày 11/10, các học viên đã được các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Nghiên cứu sâu về những thành tựu phát triển mới của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tình hình thế giới hiện nay; những nội dung mới về lĩnh vực kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; những vấn đề cơ bản của khoa học, lãnh đạo quản lý và những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ngoài chương trình học, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở để tìm hiểu một số vấn đề về: Xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch; nghiên cứu thực tế về đời sống của đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa; trao đổi về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, an ninh chính trị tại địa phương…


Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ ngành Trung ương đã tạo điều kiện giúp tỉnh Sơn La trong công tác đào tạo, bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh. Ghi nhận sự nỗ lực của các đồng chí học viên đã tham gia học tập với ý thức trách nhiệm cao và hoàn thành chương trình bồi dưỡng khóa học; yêu cầu các học viên phát huy những kiến thức đã học vận dụng vào thực tế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Tìm kiếm theo ngày