Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Ngày 04 tháng 06 năm 2018

Thực hiện Nghị quyết 34-NQ/TU ngày 14/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2015-2020, huyện Mường La phát huy lợi thế về diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác và quan tâm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tạo sinh kế cho nhân dân tăng thu nhập.


 

Bà con bản Lả Mường, xã Mường Trai (Mường La) phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La.


Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý phát triển thủy sản theo quy hoạch đã được duyệt, bảo vệ tốt các bãi cá đẻ bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kiểm tra, giám sát về tổ chức thực hiện của các cơ sở nuôi thủy sản, kinh doanh sản phẩm thủy sản trên địa bàn huyện. Huyện đã tổ chức các đợt phổ biến, tuyên truyền quy định của Nhà nước trong khai thác thủy sản cũng như tác hại của việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; các ngư cụ (lưới, vó bè...) cấm sử dụng khai thác theo quy định, nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản khu vực dọc hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Nậm Chiến. Riêng năm 2017, huyện Mường La đã phát hiện, xử lý 13 vụ vi phạm; thu giữ 13 bộ xung điện, phạt hành chính 1,5 triệu đồng, chủ yếu tập trung tại xã Chiềng San, Tạ Bú, Chiềng Hoa. Hưởng ứng Ngày truyền thống nghề cá, hàng năm vào ngày 1/4, huyện đã tổ chức thả 1.935 kg (tương đương 96.000 con giống, gồm các loại cá trắm cỏ, cá mè, cá trôi, cá chép) để tái tạo nguồn lợi thủy sản và tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 


Huyện đã tổ chức 4 hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, HTX, các hộ nuôi trồng thủy sản để phổ biến về quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách về phát triển thủy sản và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy tiềm năng, thế mạnh nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Huyện đã hỗ trợ theo Nghị quyết 88/2014/HĐND của HĐND tỉnh cho 1 doanh nghiệp, 4 HTX làm lồng nuôi cá, tổng số 307 lồng, trị giá 1 tỷ 550 triệu đồng; từ nguồn vốn sự nghiệp nông lâm nghiệp huyện, UBND huyện Mường La đã hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La cho 80 hộ, gồm lồng nuôi, giống cá rô phi đơn tính và một phần thức ăn, với tổng giá trị 1 tỷ 920 triệu đồng. UBND huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai dự án xây dựng trung tâm sản xuất giống cá nước lạnh (cá tầm) tại xã Hua Trai với tổng số vốn phê duyệt 60 tỷ đồng. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học - Công nghệ khảo sát, xác định địa điểm nuôi cá tầm, cá lòng hồ thủy điện Sơn La để xây dựng thương hiệu cá tầm Sơn La, cá sông Đà tạo để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.


Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 34 của Tỉnh ủy, ngành nuôi trồng và phát triển thủy sản huyện Mường La có bước chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện duy trì 140 ha nuôi thủy sản đạt 100% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2016 (cơ cấu giống chủ yếu là cá rô phi, trắm cỏ, các chép, các trôi, cá mè, cá trê...); phát triển 607 lồng nuôi cá (50 lồng cá tầm, 557 lồng cá truyền thống với chủ yếu là giống cá rô phi, cá trắm cỏ, cá lăng, cá nheo...). Huyện đã khuyến khích các hộ dân liên kết sản xuất thành lập 5 HTX nuôi trồng thủy sản, với tổng số lồng 320 lồng nuôi cá; năng suất bình quân đạt từ 400 - 700 kg/lồng nuôi; doanh thu ước đạt 25 triệu đồng/lồng/năm. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản năm 2017 đạt 333 tấn.


Tuy nhiên, các HTX, hộ gia đình nuôi cá còn nhỏ lẻ, vừa làm vừa tìm kiếm thị trường, thiếu định hướng hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất; thu nhập từ thủy sản chưa trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình; chưa tạo được chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Do không có tài sản thế chấp, việc hạch toán kinh doanh, hoạch toán kế toán chưa đầy đủ nên phần lớn các HTX không vay được vốn của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng  khác, không tiếp cận được những ưu đãi về tín dụng. Vẫn còn hiện tượng dùng xung điện để đánh bắt cá tại các lòng hồ, đặc biệt là các lưu vực hạ lưu hồ thủy điện Sơn La...


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 34 của Tỉnh ủy, huyện Mường La tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động khai thác tận diệt thủy sản; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế các lòng hồ thủy điện Sơn La, Nậm Chiến để nuôi cá lồng; liên kết các hộ dân, xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững; xây dựng thương hiệu cá tầm Sơn La, cá sông Đà để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người nuôi trồng thủy sản.


Tìm kiếm theo ngày