Bảo tồn văn hóa dân tộc Mông ở Sơn La

Ngày 08 tháng 05 năm 2022Đồng bào dân tộc Mông thêu hoa văn trên vải.Múa khèn Mông.Trò chơi ném pao của đồng bào dân tộc Mông.Hoạt động trải nghiệm giã bánh giầy.Ẩm thực thắng cố của đồng bào dân tộc Mông.

Tìm kiếm theo ngày