Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đối thoại với doanh nghiệp thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tại Sông Mã

Ngày 04 tháng 04 năm 2019

Ngày 4/4, BHXH tỉnh phối hợp với UBND huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2019.Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.


Thời gian qua, BHXH huyện Sông Mã đã triển khai các văn bản pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát các doanh nghiệp, HTX để vận động đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; cử viên chức phụ trách đơn vị, địa bàn thường xuyên đối chiếu quỹ lương, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động. Đến hết tháng 3/2019, Sông Mã có 80 đơn vị sản xuất, kinh doanh (55 doanh nghiệp, 25 HTX). Trong đó, 25 doanh nghiệp, 165 lao động tham gia BHXH; còn 30 doanh nghiệp, 25 HTX với gần 2.100 lao động chưa tham gia; 7 đơn vị doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 1 đến 8 tháng lên tới hơn 160 triệu đồng...


Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX đã nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; những lý do chưa tham gia và chưa đăng ký tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động; trích nộp BHXH chưa kịp thời; ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên tại các doanh nghiệp, HTX... 


Qua buổi đối thoại, các doanh nghiệp sẽ tích cực hơn trong chia sẻ, trao đổi thông tin với cơ quan BHXH để cùng hướng đến mục tiêu an sinh xã hội cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và giúp các doanh nghiệp, HTX thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với người lao động. Đặc biệt, cơ quan BHXH sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN.


Hà Hòa

Tìm kiếm theo ngày