Bảo đảm cấp điện trong các khu cách ly y tế và điều trị bệnh nhân SARS-Cov-2

Ngày 06 tháng 08 năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Yên, nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch, Điện Lực Phù Yên đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định; thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, thay thế hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, sửa chữa hệ thống quạt trong các khu cách ly y tế tập trung và khu điều trị bệnh nhân SARS-Cov-2 trên địa bàn huyện.Công nhân Điện lực Phù Yên kiểm tra hệ thống cấp điện cho khu cách ly y tế tập trung.


Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế, bệnh viện, khu điều trị, khu cách ly để nắm bắt nhu cầu và dự phòng máy phát điện để kịp thời cấp điện trong trường hợp có sự cố lưới điện đột xuất; bố trí cán bộ, công nhân trực vận hành luôn sẵn sàng sửa chữa, khắc phục sự cố 24/7 tại các địa điểm này.


Ngọc Diệp (CTV)

Tìm kiếm theo ngày