Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh: Thẩm tra lần hai các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 01 tháng 12 năm 2019

Ngày 1/12, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc thẩm tra lần hai các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội trình Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV.Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 11, HĐND khóa XIV


Dự cuộc thẩm tra có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung về chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025. Trong đó, đã làm rõ nội dung tuyển dụng nhân viên y tế công tác tại các bệnh viên công lập trên địa bàn tỉnh; dự toán mức hỗ trợ kinh phí ban đầu cho cán bộ, viên chức mới được tuyển dụng tùy theo trình độ tốt nghiệp của đối tượng được tuyển dụng trong giai đoạn 2020 – 2025; trao đổi về tuyển dụng nhân viên y tế vào các vị trí công tác tại trạm y tế các xã, phường trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại cuộc thẩm tra, đồng chí Mai Thu Hương đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng soạn thảo văn bản điều chỉnh đối tượng thừa hưởng chính sách và sửa đổi một số nội dung về hướng dẫn của các sở, ngành chuyên môn. Có phương án quản lý kế hoạch biên chế của ngành y tế theo kế hoạch hàng năm, đồng thời, hoàn chỉnh, bổ sung các nội dung văn bản để trình Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

 

Tìm kiếm theo ngày