Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 06 tháng 07 năm 2018Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ngày 6/7, đồng chí Mai Thu Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.


Tại Hội nghị, đại diện các Ban của HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019; ban hành nghị quyết HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh. Đây là 2 nghị quyết quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng tỷ lệ thu hút trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra trường lớp, không ngừng nâng cao chất lượng, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Dự kiến kinh phí hỗ trợ năm học 2018-2019 hơn 11 tỷ đồng.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thu Hương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan tham mưu soạn thảo, tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung các ý kiến tham gia tại Hội nghị, hoàn thiện báo cáo, đảm bảo chặt chẽ các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV.

Tìm kiếm theo ngày