Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Sơn La: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 05 tháng 01 năm 2019

Ngày 5/1, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV của Ban VH-XH HĐND tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến vào tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La. Theo đó, thống nhất sửa đổi về chi sinh hoạt phí đối với đào tạo trình độ trung cấp; bổ sung về mức hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập cho lưu học sinh (bao gồm cả học chuyên ngành và bồi dưỡng Tiếng Việt); mức hỗ trợ đối với các lưu học sinh có kết quả rèn luyện và học tập đạt xuất sắc, giỏi, khá; mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với lưu học sinh có 2 năm học liền kề có kết quả rèn luyện đạt xuất sắc, kết quả học tập đạt từ giỏi trở lên và được tỉnh chủ quản đề nghị; mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với lưu học sinh thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La sau khi tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên, có nguyện vọng học tiếp lên trình độ cao hơn và được tỉnh chủ quản đề nghị sẽ được tiếp tục học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học, từ đại học lên cao học…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thu Hương đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tìm kiếm theo ngày