Ban Tuyên giáo tỉnh ủy: Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11

Ngày 30 tháng 11 năm 2019

Ngày 29/11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11, định hướng công tác tuyên truyền tháng 12.


Hội nghị giao ban báo chí tháng 11


Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.


Trong tháng 11, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, phản ánh toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Trong đó, tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị, thời sự, văn hóa như: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương trong tỉnh; Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; tuyên truyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các hoạt động thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV; Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2019); tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh. Thông tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản, thực phẩm; các ban, ngành địa phương chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc…


Trong tháng 12, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp tập trung tuyên truyền: Kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động trước, trong và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV; triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, biện pháp, giải pháp của tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 12 và năm 2019; các biện pháp đẩy mạnh quản lý, điều hành thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ…. Tuyên truyền các hoạt động nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12); Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12); Ngày thành lập Hội Cựu chiến bình Việt Nam (6/12); Ngày Nhân quyền thế giới (10/12); 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)... và các sự kiện quan trọng, nổi bật khác.


Tìm kiếm theo ngày