Ban Tổ chức tỉnh ủy trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Liên Hòa

Ngày 19 tháng 05 năm 2019

 Ngày 18/5, Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn La đã trao tặng nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo xã Liên Hòa (Vân Hồ).Ban Tổ chức tỉnh ủy trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Vì Văn Hanh, bản Ngậm, xã Liên Hòa (Vân Hồ).

Ảnh: Thanh Tùng (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)


2 hộ nghèo được trao nhà tình nghĩa là: Hộ gia đình ông Bàn Văn Ton, bản Suối Nậu, căn nhà xây dựng cấp IV, diện tích sử dụng 39m², tổng giá trị xây dựng là 62,5 triệu đồng và hộ gia đình ông Vì Văn Hanh, bản Ngậm, căn nhà xây dựng cấp IV, diện tích sử dụng 50m², tổng giá trị xây dựng là 91,2 triệu đồng. Mỗi căn nhà được Ban Tổ chức tỉnh ủy hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức Ban Tổ chức tỉnh ủy và hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Tìm kiếm theo ngày