Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định

Ngày 01 tháng 08 năm 2022

Ngày 1/8, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định. Dự họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định.


Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt, thông tin một số nội dung, văn bản mới của Trung ương và của tỉnh về: Thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; công tác quản lý biên chế hệ thống chính trị; tổng biên chế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước; kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; chủ trương tăng cường tiêm vắc-xin phòng Covid-19; việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La…


Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tiếp thu các ý kiến tham gia vào nội dung đã gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị  khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…


Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quản lý, rà soát quy hoạch và phát triển đô thị ở các huyện, thành phố; công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng; việc lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu; công tác thu hút tập đoàn, doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư tại địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ…


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tìm kiếm theo ngày