Ban Thường vụ tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đầu năm mới 2021

Ngày 12 tháng 01 năm 2021

Ngày 12/1, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đầu năm mới 2021


Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh năm 2020; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được mục tiêu “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ổn định xã hội. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,23%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 44,1 triệu đồng/người/năm (tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2019). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.526 tỷ đồng, đạt 104,57% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 12,95% so với năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh có 83 sản phẩm OCOP, tăng 55 sản phẩm so với năm 2019... 


Năm 2021, Sơn La phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,9%; GRDP bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.000 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 160 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.100 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 15,62%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 55 xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo 57%...

 


Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã chia sẻ niềm vui, bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, nỗ lực của các cấp, ngành trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, tham gia các ý kiến liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, quan tâm tới xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăn nuôi, trồng các loại cây dược liệu, phát triển doanh nghiệp, HTX, xây dựng các mô hình kinh tế trên địa bàn thời gian tới...


Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh đối với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh những năm tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày