Ban Thường vụ tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ nhân dịp năm mới 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ngày 14/1, Ban Thường vụ tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới 2020. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc gặp mặt.Ban Thường vụ tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ nhân dịp năm mới 2020


 Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí:  Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các văn nghệ sỹ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại cuộc gặp mặt.

 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Đông ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Trong thời gian tới, mong muốn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ văn nghệ sỹ thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, khẳng định vai trò là “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng của Đảng; tiếp tục quan tâm phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh, đặc biệt  tập trung phản ánh những mặt tích cực, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến… tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các tiêu cực xã hội. Bên cạnh đó, phản ánh những mặt hạn chế, mặt trái một cách khách quan, công tâm, phù hợp với lợi ích của đất nước, của tỉnh và của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân..., góp sức xây dựng Sơn La ngày càng phát triển. (Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy được đăng trên Báo Sơn La Điện tử)


Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã thông tin những kết quả nổi bật trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng và đối ngoại của tỉnh năm 2019. Năm qua, với nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã giành được những thành tựu quan trọng, như: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng/người/năm, tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018. Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại được triển khai thực hiện hiệu quả; các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng...Đồng chí Lê Huy Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La phát biểu tại cuộc gặp mặt.Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc gặp mặt.


Thay mặt những người làm báo trong tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND,UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các địa phương, đơn vị đối với các cơ quan báo chí trong những năm qua và khẳng định, mỗi cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh; đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày