Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Viễn thông Sơn La

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Ngày 28/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã làm việc với Đảng ủy Viễn thông Sơn La trao đổi, nắm tình hình và thống nhất triển khai một số nội dung theo chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Trung Khải, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Viễn thông Sơn La.

 

Đảng bộ Viễn thông Sơn La có 12 chi bộ trực thuộc, 99 đảng viên. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. 9 tháng qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tổng doanh thu trên địa bàn đạt 72% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2019 đạt 102,9%; xếp hạng tăng trưởng đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc; thu nhập cán bộ, nhân viên bình quân đạt 14,2 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp; các phiên họp trực tuyến của Chính phủ, bộ, ngành, UBND tỉnh và các chương trình của tỉnh trên hệ thống hạ tầng thiết bị của VNPT. Trong công tác xây dựng Đảng và đoàn thể, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; hoàn thiện 2 hồ sơ trình Đảng ủy Khối xét kết nạp Đảng; chuyển Đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị; đã kiểm tra 2 chi bộ và giám sát 2 đảng viên theo kế hoạch của Đảng ủy...

 

Lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu Đảng ủy Viễn thông Sơn La tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới...

Tìm kiếm theo ngày