Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Ngày 19/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.


 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo của UBND tỉnh về: Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.


Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến đối với báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021.


Hội nghị đã thống nhất một số nội dung về lĩnh vực pháp chế, đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các dự thảo báo cáo để trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tìm kiếm theo ngày