Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

Ngày 13/1, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra, cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với chức danh công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" tỉnh Sơn La.


Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến như: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể các chế độ, chính sách liên quan đến công an viên do HĐND tỉnh đã ban hành để đảm bảo không chồng chéo. Đối với việc phân loại bản cần thống nhất theo Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; thống nhất tên gọi "mức hỗ trợ" để phù hợp với quy định hiện hành.

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV. 

 

Tìm kiếm theo ngày