Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 11/7, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.


 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung

trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Sơn La. Theo đó, do việc quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, trụ sở các cơ quan, đơn vị đóng ở khu vực đồi Khau Cả, tổ 8, phường Tô Hiệu, Thành phố sẽ phải di dời, gồm: trụ sở HĐND - UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng một số cơ quan, đơn vị trên đường Tô Hiệu. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về lộ trình, kế hoạch di dời; rà soát lại danh mục các cơ quan, đơn vị phải di dời; các phương án xử lý nhà, đất và tài sản trên đất của các cơ quan, đơn vị sau khi di dời…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan tham mưu soạn thảo, tiếp thu, bổ sung các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị, hoàn thiện báo cáo, đảm bảo chặt chẽ các nội dung trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Tìm kiếm theo ngày