Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 01 tháng 12 năm 2019

Ngày 30/11, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự thẩm tra có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV


Hội nghị đã thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình, gồm: Báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung về các căn cứ pháp lý điều chỉnh quy hoạch, một số khó khăn, vướng mắc khi chưa điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh tên gọi các điểm khai thác khoáng sản... Các ban HĐND tỉnh đã yêu cầu cơ quan soạn thảo văn bản, các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ban Quản lý các dự án cần làm rõ các khái niệm liên quan đến quy hoạch, khai thác khoáng sản.


Phát biểu tại cuộc thẩm tra, đồng chí Lê Hồng Long yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về điều chỉnh quy hoạch khoáng sản; điều chỉnh tên gọi các điểm khai thác khoáng sản để cấp phép khai thác; cơ quan soạn thảo văn bản bổ sung, hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV


Tìm kiếm theo ngày