Bản đầu tiên của huyện Mộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

Ngày 17/1, xã Mường Sang (Mộc Châu) đã tổ chức Lễ công bố bản Thái Hưng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đây là bản đầu tiên của huyện Mộc Châu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.


Hiện, trên 95% số người trong độ tuổi lao động của bản Thái Hưng có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đạt trên 54 triệu đồng/người/năm; 100% đường trục bản, đường nội đồng của bản Thái Hưng đã được bê tông hóa; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia. Tủ sách của bản thường xuyên được cập nhật, đảm bảo từ 50 đầu sách trở lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được tổ chức; các hộ đều thực hiện tốt vệ sinh khu dân cư, có hàng rào bằng cây xanh hoặc hoa. 100% trẻ đi học đúng độ tuổi; gần 96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...Đại diện bản Thái Hưng, xã Mường Sang (Mộc Châu) nhận Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

 

Nhân dịp này, UBND huyện Mộc Châu đã tặng Giấy khen cho 3 cá nhân; UBND xã Mường Sang tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của bản.


Dương Quân (Trung tâm TT-VH Mộc Châu)

Tìm kiếm theo ngày