Ban Dân tộc tỉnh: Tuyên truyền về bình đẳng giới cho 110 người là đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 10/7, tại huyện Thuận Châu, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh và huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị truyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho 110 người là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về bình đẳng giới cho 110 người là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Thuận Châu.

Ảnh: Dương Hải (Thuận Châu)


Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã giới thiệu về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực gia đình, những hành vi bị nghiêm cấm, quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình; hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình; phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình; biện pháp cấm tiếp xúc; cơ sở giúp nạn nhân bạo lực gia đình. Đồng thời giới thiệu về vai trò của nam, nữ trong tất cả mối quan hệ; mối quan hệ giữa giới tính và giới, giá trị của bình đẳng giới...


Việc tiếp cận những thông tin thiết thực, sinh động về chính sách, pháp luật bình đẳng giới, thực trạng bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới trong vùng dân tộc thiểu số hiện nay sẽ giúp các đại biểu có thêm kỹ năng về tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số.

Tìm kiếm theo ngày