Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La: Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Ngày 12/10, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (BCĐ) về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí thành viên trong BCĐ.Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.


9 tháng đầu năm 2018, BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120 ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”. Tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy kiện toàn BCĐ, ban hành quy chế làm việc của BCĐ; chỉ đạo ngành y tế đẩy mạnh việc thực hiện nội dung cam kết việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng hướng dẫn, tiêu chí đánh giá, xếp loại ban chỉ đạo thực hiện QCDC đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp, Mường La; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 04 ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đối với các Đảng ủy... Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch khảo sát, đánh giá xếp loại BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; kế hoạch công tác của BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chá A Của yêu cầu trong quý IV, các thành viên BCĐ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC trong công tác cán bộ, sáp nhập, giải thể đơn vị, xã, bản; thực hiện cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung quy chế, quy định, quy trình thực hiện dân chủ theo các nội dung quy định trong Nghị định, Pháp lệnh thực hiện QCDC; tăng cường tổ chức khảo sát và đánh giá, xếp loại Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018...

Tìm kiếm theo ngày