Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2020

Ngày 18 tháng 06 năm 2020

Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách tư pháp quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020.

 

 

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020.

 

Trong quý II, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành uỷ và các cơ quan tư pháp của Thành phố đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết các vụ án; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền,.. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Trong quý III, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp. Tăng cường công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp thuộc trách nhiệm của từng ngành và trả lời khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; duy trì tổ chức giao ban liên ngành theo pháp luật; phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp...

 

Tìm kiếm theo ngày