Ban Chỉ đạo 913: Họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 14 tháng 06 năm 2019

Ngày 14/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (Ban Chỉ đạo 913) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 913.Ban Chỉ đạo 913 họp triển khai nhiệm vụ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã quán triệt nội dung Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Quyết định số 913-QĐ/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chỉ đạo 913 đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo các nội dung: Chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; xây dựng dự thảo các văn bản; tham mưu cho Ban Chỉ đạo về nội dung, chương trình các cuộc họp, hội nghị; tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn bản…


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu các thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 913 nắm chắc các nội dung nhiệm vụ được phân công để chủ động trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng mục đích và yêu cầu Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tìm kiếm theo ngày