Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

Ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; công tác phòng chống ma túy và công tác tôn giáo năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 

Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy.


Năm 2018, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đã đạt kết quả tích cực. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân ổn định. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa và giải quyết các vấn đề bức xúc, nhạy cảm phát sinh từ cơ sở. An ninh trật tự được giữ vững, ổn định; các vấn đề phức tạp, nổi cộm trên địa bàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.  Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đấu tranh hiệu quả với các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị: Năm 2019, các thành viên Ban Chỉ đạo 601, các huyện ủy, thành ủy tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa”. Chủ động dự báo tình hình, bám sát thực tiễn, nắm bắt những vấn đề mới, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”; chỉ đạo mở cuộc vận động chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ngành chức năng đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ và xử lý tội phạm ma túy; tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm, đường dây, tổ chức, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy. Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Tìm kiếm theo ngày