Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy: Giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 11/7, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; công tác phòng, chống ma túy và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy.Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 


6 tháng đầu năm, công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đạt kết quả tích cực; tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân ổn định. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; ANTT được giữ vững, ổn định; các vấn đề phức tạp nổi cộm trên địa bàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì, đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tiếp tục chỉ đạo đấu tranh hiệu quả với các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới vào địa bàn nội tỉnh; kịp thời phát hiện, triệt xóa diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy; công tác cai nghiện, hỗ trợ giúp đỡ người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được chú trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, thực hiện tốt việc nắm tình hình, đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến các hoạt động tôn giáo.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị: 6 tháng cuối năm, các thành viên Ban Chỉ đạo 601, các huyện ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT; công tác phòng, chống ma túy và công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2019-2020; củng cố, kiện toàn và nghiên cứu đề xuất xây dựng mới các mô hình tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm ma túy. Chỉ đạo lực lượng công an, biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Lào đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý tội phạm ma túy; triệt xoá các tụ điểm, đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới; đẩy lùi tệ nạn ma túy trong học đường. Tổ chức cai nghiện cho người nghiện mới, tái nghiện; tăng cường công tác quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng. Thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt việc nắm tình hình tôn giáo, việc tổ chức lễ trọng của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Tìm kiếm theo ngày