Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam: Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 11/7, tại huyện Mộc Châu, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.Các đại biểu dự Hội nghị.


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự Hội nghị, tỉnh ta có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Mộc Châu và các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp.Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Hoàng Văn Chất.


6 tháng đầu năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, được Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong đó, đã chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về kinh tế tập thể; triển khai xây dựng 63 mô hình và hỗ trợ 27 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ các HTX đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động thiết thực và hiệu quả; triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, cơ chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, đề xuất Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành một số chính sách liên quan đến kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam... Kết quả, cả nước đã thành lập mới 1.024 HTX, 1 liên hiệp HTX và 2.680 tổ hợp tác, nâng tổng số HTX cả nước lên 23.280 HTX, trong đó có 14.503 HTX nông nghiệp... Sơn La là tỉnh nằm trong tốp có số lượng các HTX lớn trong nước với 450 HTX nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Sơn La đã có 69 HTX nông nghiệp thành lập mới với sản phẩm chủ yếu là cây ăn quả gồm: Xoài, nhãn, chanh leo, mận... xuất khẩu sang các thị trường: Úc, Mỹ, Anh, EU, Trung Quốc... Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; hoàn thiện, trình duyệt, tổ chức triển khai hiệu quả các đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tập trung tìm kiếm đầu ra cho các HTX; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên HTX...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã đánh giá cao vai trò của các HTX trong việc sản xuất nông sản tập trung, an toàn, tạo ra hàng hóa tiêu thụ, xuất khẩu thông qua các doanh nghiệp. Tỉnh Sơn La đề nghị Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm giúp tỉnh Sơn La bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý các hợp tác xã; dự báo quy mô HTX và quy hoạch phát triển cây ăn quả.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La về phát triển nông nghiệp và có nhiều chương trình hỗ trợ thành lập các HTX, tuyên truyền, quảng bá, kết nối doanh nghiệp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Đồng thời, tiếp thu các kiến nghị của tỉnh Sơn La để đưa vào chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới.


Nhân dịp này, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Hoàng Văn Chất đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp xây dựng, phát triển hợp tác xã.
Các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày nông sản của các HTX nông nghiệp huyện Mộc Châu.


Hội nghị cũng nghe công tác chuẩn bị Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020; công tác thi đua khen thưởng... Trong thời gian tham dự Hội nghị, các đại biểu sẽ đi khảo sát mô hình sản xuất tại HTX nông nghiệp Chiềng Hặc và HTX nông nghiệp Phương Nam, huyện Yên Châu.

Tìm kiếm theo ngày