Bản Bo - Điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Những năm qua, bản Bo, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Từ năm 2010 đến nay, bản Bo luôn được công nhận là bản văn hóa.Đường nội bản Bo, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) được bê tông hóa.

  

Theo con đường bê tông dẫn vào bản Bo, chúng tôi đến nhà ông Hoàng Văn Lợi, Bí thư chi bộ bản để tìm hiểu về cách xây dựng và giữ vững danh hiệu bản văn hóa nhiều năm nay. Trong ngôi nhà sàn còn giữ nguyên nét truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, ông Lợi cho biết: Bản Bo hiện có 224 hộ, 1.025 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chi bộ, Ban quản lý bản đã tổ chức nhiều cuộc họp dân tuyên truyền, vận động bà con tham gia, các đảng viên gương mẫu thực hiện để bà con làm theo. Chi bộ xác định, để phong trào đạt hiệu quả thì nội dung trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Chi bộ và Ban quản lý bản đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, phát triển chăn nuôi gia súc, xây dựng quy ước, hương ước phù hợp với điều kiện thực tế để người đân đồng thuận thực hiện.


Trong phát triển kinh tế, bà con tích cực thâm canh 25 ha lúa nước, 25 ha ngô, chăn nuôi gần 700 con đại gia súc và hơn 1.200 con gia cầm, khoanh nuôi bảo vệ hơn 660 ha rừng. Đặc biệt, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, đến nay bản đã vận động bà con cải tạo, chuyển đổi 5 ha vườn tạp sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao, như mận hậu, nhãn, bưởi... Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,3%; nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ 150 triệu đồng trở lên, như gia đình ông Tòng Văn Chai, Tòng Văn Dơi, bà Lò Thị Phương...


Là một trong những gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, gia đình anh Bạc Cầm Quân, có 4.000 m2 lúa nước 2 vụ, 2 ha nương ngô, 7 con trâu, bò sinh sản... hằng năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Anh Quân cho biết: Được Ban quản lý bản vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, gia đình tôi đã chuyển 2 ha trồng ngô năng suất thấp sang trồng vải và nhãn, hiện đang phát triển tốt, năm sau sẽ cho quả bói.


Có điều kiện phát triển kinh tế, đời sống cơ sở vật chất được cải thiện, bà con tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp”, bản đã chi 225 triệu đồng từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để bê tông hóa hơn 2 km đường nội bản. Điều ghi nhận là nhiều hộ gia đình đã hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, như gia đình ông Bạc Cầm Viên, Tòng Văn Chiến, Tòng Văn Cương... Bên cạnh đó, bản đã vận động bà con đưa gia súc ra khỏi gầm sàn; làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; đào hố rác gia đình... xây dựng bản xanh - sạch - đẹp. Hiện, 100% số hộ trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, nhiều học sinh thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp; người dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của bản; việc hiếu, việc hỷ tiết kiệm nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Bản duy trì 2 đội văn nghệ thường xuyên luyện tập và tham gia giao lưu với các bản trong xã vào các dịp lễ, tết hằng năm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tăng thêm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, bản luôn phát huy hiệu quả vai trò của 8 nhóm liên gia tự quản, nhờ vậy mà tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, trong bản không có người nghiện ma túy; hằng năm có 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.


Nhờ triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bản Bo đang ngày càng khởi sắc, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn trở thành điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa của xã Mường Giôn.


Nguyễn Thị Duyên

(Trường Chính trị tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày