Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí

nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Ảnh: Phong Lưu

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo tỉnh ủy qua các thời kỳ!

                 

Thưa toàn thể các đồng chí!

                 

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay, Tôi rất vui mừng đến dự gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, những người làm công tác Tuyên giáo và các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc ngành Tuyên giáo không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng.

                 

Thưa các đồng chí!

                 

Cách đây 90 năm, ngày 1/8/1930 Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên Bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu này khi được phát hành đã gây được tiếng vang rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng, công, nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên Bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; bắt đầu từ ngày 1/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. Từ đó ngày 1/8 trở thành dấu mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng.

                 

Suốt 90 năm qua, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo khởi đầu từ thời kỳ Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, cho đến hôm nay, khi cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác tuyên giáo của Đảng tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Với phương châm chủ động, nhạy bén, thuyết phục, “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”, “toàn Ðảng làm công tác tư tưởng”, ngành tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng; tạo nên động lực tinh thần mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước trong các thời kỳ cách mạng.

                 

Kính thưa các đồng chí!

                 

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của Ngành Tuyên giáo cả nước, hệ thống tổ chức Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo tỉnh Sơn La không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao. Trong thời gian qua đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn tỉnh luôn tích cực, chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. 

                 

Chủ động triển khai công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội, chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tham mưu cho cấp ủy các chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được nâng cao; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, tăng cường tuyên truyền và giáo dục lịch sử truyền thống, đạo đức cách mạng được quan tâm đẩy mạnh.

                 

Những kết quả đó của ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cách mạng.

                 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích của cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua.

                 

Thưa các đồng chí!

                 

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo là hết sức quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vì vậy tôi đề nghị cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo Sơn La trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

                 

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực sự nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách của Nhà nước, của địa phương tới nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

                 

Hai là, tập trung cao cho công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc như: kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm nghiêm túc, an toàn, chất lượng, đúng quy định của Nhà nước.

                 

Ba là, đổi mới công tác Tuyên giáo phải hướng vào nhiệm vụ xây dựng con người mới, xây dựng tổ chức mạnh; xây phải đi đôi với chống, xây là chính. Công tác tuyên giáo phải coi trọng giáo dục toàn diện; gắn chặt giáo dục lý luận với giáo dục đạo đức, lịch sử truyền thống, nâng cao tri thức, do đó công tác tuyên giáo phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

                 

Bốn là, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn ngừa và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

                 

Năm là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn; chú trọng hướng hoạt động tuyên giáo về cơ sở, phản ánh đúng thực tế, dự báo được xu hướng vận động của xã hội, đề xuất được những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ tuyên giáo phải tăng cường bám, nắm cơ sở, gần dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh và tham mưu giải quyết những bức xúc trong nhân dân; phải rèn luyện đạo đức cách mạng, thật sự gương mẫu và tâm huyết, có tri thức và nghiệp vụ, có phương pháp đúng, phù hợp với độ tin cậy cao khi đối thoại với nhân dân, góp phần đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

                 

Kính thưa các đồng chí!

                 

Với những cống hiến vẻ vang và thành tựu của chặng đường lịch sử đã qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy tin tưởng các đồng chí sẽ kế tục xứng đáng sứ mệnh lịch sử hào hùng và vinh quang của ngành; đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới đưa tỉnh Sơn La ngày càng phát triển giàu đẹp và phồn vinh. Kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Tuyên giáo Sơn La qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, vì sự nghiệp phát triển và tiến bộ của tỉnh, quyết tâm xây dựng Sơn La ngày một giàu đẹp, văn minh.

 

Tìm kiếm theo ngày