Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La

Ngày 19 tháng 05 năm 2019Đồng chí Hoàng Văn Chất phát biểu tại

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II.

                 Ảnh: Huy Ngoan.


Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý;

Thưa các đồng chí và đồng bào!


Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại Sơn La - Khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La.


Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương đã bố trí thời gian về thăm tỉnh Sơn La và dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kính chúc đồng chí Bộ trưởng và quý vị đại biểu khách quý, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!


Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!


Cách đây 58 năm, ngày 26/10/1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập thị xã Sơn La là thị xã đầu tiên của khu Tây Bắc trực thuộc Khu Tự trị Thái Mèo; đến ngày 06/10/2005, thị xã Sơn La được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III; ngày 03/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về việc thành lập Thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La. Sau gần 14 năm xây dựng và phát triển kể từ khi được công nhận là đô thị loại III, đến nay, thành phố Sơn La vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, là 1 trong 30 đô thị loại II trên địa bàn cả nước.


Trong quá trình xây dựng và phát triển, được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Xây dựng, các bộ và cơ quan Trung ương, của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La luôn phát huy tiềm năng và thế mạnh, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; là một trong những địa phương nổi bật trong lĩnh vực tăng thu ngân sách, thực hiện đồng bộ quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; huy động được các nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội còn bức xúc, đảm bảo an sinh xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị được khởi sắc; lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được tập trung tổ chức thực hiện (trong năm 2019 thành phố Sơn La sẽ hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới; về đích trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội); thu ngân sách trên địa bàn tăng qua các năm (mỗi năm tăng từ 15-17% so với năm trước); năm 2018 đạt 530 tỷ đồng (tăng gần 1,6 lần so với năm 2015 - đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều năm 2018 là 1,18% (so với toàn tỉnh 25,42%).


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua!


Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!


Trong niềm vinh dự, tự hào được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La; phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được của tỉnh Sơn La, của Thành phố Sơn La; Ban Thường vụ tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:


Một là, phát huy mọi tiềm năng và lợi thế, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới; xây dựng thành phố Sơn La trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc.


Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống chỉ tiêu đô thị loại II, nhất là các chỉ tiêu mới đạt ở mức còn thấp; xây dựng thành phố Sơn La phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, đặt trong sự phát triển chung của tỉnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại.


Ba là, tích cực thu hút đầu tư, phấn đấu để thành phố Sơn La trở thành trung tâm dịch vụ về y tế, giáo dục và đào tạo cấp vùng; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo việc làm cho người dân trong các dự án phát triển đô thị; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan thành phố, quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Sơn La xanh, sạch, đẹp; giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, phát triển du lịch văn hóa cộng đồng; tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu để công nhận xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Sơn La được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong dịp kỷ niệm ngày thành lập thành phố 26/10/2019.


Bốn là, Tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác; thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, củng cố vững chắc khối đoàn kết các dân tộc.


Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!


Với truyền thống cách mạng anh hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn tin tưởng ở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, xây dựng thành phố Sơn La ngày càng văn minh, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII đã đề ra; góp phần quan trọng cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.


Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương bạn đã luôn quan tâm giúp đỡ thành phố Sơn La và tỉnh Sơn La. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.


Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Bộ trưởng, quý vị đại biểu khách quý và đồng bào khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công!


Xin được trân trọng cảm ơn!

Tìm kiếm theo ngày