Bắc Yên: Xuất khẩu 12 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Trong tháng 5, UBND huyện Bắc Yên đã phối hợp với HTX Dịch vụ nông nghiệp thương mại Thanh Sơn (Mai Sơn) thu mua 12 tấn xoài tượng da xanh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.


 

Đóng gói xoài xuất khẩu tại HTX Quyết Thắng, bản Mòn, xã Phiêng Ban (Bắc Yên).

Ảnh: Trường Đoan (Bắc Yên)


Số xoài tượng được thu mua từ HTX Xây dựng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chấn Yên (xã Song Pe), HTX Nông nghiệp Anh Tú (xã Mường Khoa), HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bảo Lâm, HTX nông nghiệp Quyết Thắng (xã Phiêng Ban) và từ xã Phiêng Côn. Xoài tượng xuất khẩu được sản xuất theo quy trình VietGAP, bảo đảm chất lượng, mẫu mã đẹp, trọng lượng từ 0,6 đến 1,2 kg, thu hái, đóng gói đúng quy cách. Đây là lô xoài xuất khẩu đầu tiên của huyện Bắc Yên trong năm 2019, sau 3 năm triển khai chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Tìm kiếm theo ngày