Bắc Yên: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Ngày 07 tháng 01 năm 2021

Huyện Bắc Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Lãnh đạo huyện Bắc Yên tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Ảnh: A Chớ (Trung tâm TT-VH Bắc Yên)

 

Năm 2020, công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng quân sự địa phương đảm bảo số lượng và chất lượng. Công tác huấn luyện được thực hiện nghiêm, với quân số các lực lượng tham gia đạt từ 97,5% trở lên; kết quả huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 75%. Các cuộc diễn tập cấp xã được chỉ đạo thực hiện tốt theo kế hoạch.

 

Năm 2021, huyện Bắc Yên tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố, nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh...

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen 15 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.

 

 

Tìm kiếm theo ngày