Bắc Yên: Tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Trong 3 ngày (từ 13-15/10), Ban Tuyên giáo huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020 cho 72 học viên là bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên đảng ủy các xã trực thuộc Huyện ủy.

 

 

Huyện Bắc Yên tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020.

 

Các học viên được tiếp thu các nội dung: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và xây dựng lịch sử Đảng bộ địa phương; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

 

Thông qua đợt tập huấn, giúp các học viên nắm chắc hơn đường lối, quan điểm của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên và quần chúng tại địa phương, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày