Bắc Yên: Hơn 44 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Năm 2019, huyện Bắc Yên được phân bổ hơn 44 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn đầu tư trên 35 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 9 tỷ đồng; huyện đã cân đối, bố trí vốn đầu tư xây dựng 10 công trình chuyển tiếp và 181 công trình khởi công mới.Nhân dân bản Lừm Hạ, xã Pắc Ngà (Bắc Yên) bê tông hóa đường giao thông nông thôn.


Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng 21 công trình giao thông, 6 công trình nước sinh hoạt, 4 công trình giáo dục và 4 công trình nhà văn hóa, sân thể thao. Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp đã thực hiện 7 dự án hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị gắn với liên kết tiêu thụ các sản phẩm xoài, nhãn, sơn tra, mận hậu, măng tây, thảo quả, gai xanh, chè shan tuyết và 6 dự án hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, bản; tập huấn nâng cao năng lực cho các hợp tác xã trong xuất khẩu hàng hóa nông sản; hỗ trợ tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất... Cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước, huyện đã huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, vật liệu, góp tiền mặt, hiến đất, với tổng giá trị trên 21 tỷ đồng.Tuyến đường nội bản Lừm Hạ, xã Pắc Ngà (Bắc Yên) được bê tông hóa.

Tìm kiếm theo ngày