Bắc Yên: Đầu tư hơn 16,4 tỷ đồng xây dựng trạm y tế xã

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Từ năm 2016 đến nay, huyện Bắc Yên đã đầu tư hơn 16,4 tỷ đồng xây mới 6 Trạm Y tế xã gồm: Pắc Ngà, Tạ Khoa, Phiêng Côn, Hang Chú, Xím Vàng, Chim Vàn.Nhà Trạm Y tế xã Mường Khoa (Bắc Yên) đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

 

Các công trình được thiết kế xây dựng theo đúng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, bảo đảm trang thiết bị máy móc, giường bệnh, tủ thuốc... tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hiện, trên địa bàn huyện có 7 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế gồm: Mường Khoa, Pắc Ngà, Phiêng Côn, Tạ Khoa, Tà Xùa, Hang Chú, Chim Vàn; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 98%.


Thu Thảo (CTV)

Tìm kiếm theo ngày