Bắc Yên chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Thời điểm này, Đảng bộ huyện Bắc Yên đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 nghiêm túc, đúng quy định của Đảng.


 

Đảng ủy xã Mường Khoa (Bắc Yên) họp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nói về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện, đồng chí Lưu Minh Quân, Bí thư huyện ủy Bắc Yên, cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 194-KH/HU chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội, như: Chuẩn bị văn kiện Đại hội, công tác nhân sự, chọn đại hội điểm, công tác tuyên truyền...


Tìm hiểu được biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, số tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện giảm từ 72 xuống còn 33 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 23 đảng bộ cơ sở và 10 chi bộ cơ sở, với gần 4.900 đảng viên.


Theo đánh giá sơ bộ, tính đến hết tháng 10/2019, đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, thực hiện chỉ tiêu về phát triển kinh tế, từ năm 2015 đến nay, huyện đã chuyển 3.800 ha trồng cây lương thực ngắn ngày trên đất dốc, năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao. Toàn huyện hiện có gần 1.500 ha xoài, gần 1.400 ha các loại cây nhãn, chuối, mận; trên 2.500 ha cây sơn tra, gần 200 ha chè. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 11,9% so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, trên địa bàn huyện có 12/16 xã có đường ô tô đến trung tâm xã; trên 94% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt; 97,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 13 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 12 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế... Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2019, Bắc Yên đạt 10,73 tiêu chí nông thôn mới/xã.


Triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/HU về chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện đã quyết định thành lập các tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ, Tổ biên tập văn kiện Đại hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Các tiểu ban đã ban hành quy chế, thông báo phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện đã ban hành Đề cương báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tổ biên tập đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình Ban Thường vụ huyện ủy. Đối với công tác nhân sự, Đảng bộ huyện đã xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy khóa XVI. Đảng ủy các xã, thị trấn đề xuất phương án bố trí, sắp xếp các đồng chí cấp ủy viên không đủ tiêu chuẩn tái cử cấp ủy khóa mới và phương án bố trí, sắp xếp nhân sự trước đại hội nhiệm kỳ...


Theo kế hoạch, Đảng bộ huyện Bắc Yên chọn Đảng bộ Thị trấn tổ chức đại hội điểm khối đảng bộ xã, thị trấn; Chi bộ Bảo hiểm xã hội đại hội điểm khối chi bộ cơ sở. Đối với đảng bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang mỗi đảng bộ chọn 1 chi bộ đại hội điểm; khối đảng bộ xã, thị trấn, mỗi đảng bộ chọn 2 chi bộ trực thuộc đại hội điểm. Ngoài ra, dự kiến chọn từ 3-4 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội thí điểm bầu Bí thư tại Đại hội.


Là Đảng bộ được chọn Đại hội điểm, Đảng bộ Thị trấn Bắc Yên dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 2/2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư đảng ủy thị trấn Bắc Yên, cho biết: Đảng bộ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội, từ văn kiện, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, công tác bảo đảm an ninh trật tự... Đảng bộ xác định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị cũng như tăng thêm niềm tin đối với Đảng, với Nhà nước.


Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ huyện Bắc Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ sở đảng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội nhiệm kỳ nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, góp phần củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tìm kiếm theo ngày