Bắc Yên: Bình quân mỗi xã đạt 10,33 tiêu chí về nông thôn mới

Ngày 11 tháng 04 năm 2019

Đến hết quý I, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện Bắc Yên đạt 10,33 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, xã Mường Khoa đạt 19 tiêu chí; 7 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, gồm: Phiêng Ban đạt 15 tiêu chí; Song Pe, Hang Chú, Chim Vàn đạt 11 tiêu chí; Tạ Khoa, Pắc Ngà, Hồng Ngài đạt 10 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 7-9 tiêu chí.Tuyến đường nội bản Lừm Thượng C, xã Pắc Ngà (Bắc Yên) được bê tông hóa.


Huyện đã hướng dẫn các xã củng cố hoạt động Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia cấp xã; đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn yếu như: Tiêu chí thu nhập và nhà ở; làm đường giao thông; môi trường... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập mới HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, gắn với xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể hiệu quả với các tiêu chí của nông thôn mới để nhân rộng ra các xã. Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bằng các chính sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Trong quý, đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện cho trên 50 người...


Hiện nay, huyện đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng theo kế hoạch vốn được giao; tiếp tục triển khai xây dựng các công trình; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bằng các chính sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ giảm nghèo... Phấn đấu xã Phiêng Ban đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.


Tìm kiếm theo ngày